Skador inom fotboll

Fotboll är en kontaktsport, och som sådan finns alltid en risk för att drabbas av skador, både genom olyckshändelser och genom medvetna sparkar och fällningar.

Det är kanske föga förvånande att skador på benen är den vanligaste formen av skador inom fotboll, eftersom de är i utsatt läge. Den allra vanligaste benskadan inom fotboll, knäskador i form av främre korsbandsskador, uppstår dock inte som en följd av yttre trauma, utan av överbelastning i knät. Man räknar med att knappt hälften av alla knäskador är främre korsbandsskador. Över 90 procent av alla skador inom fotboll är benskador, och efter knäskador är fotledsskador, höftskador och lårskador de vanligaste. Främre korsbandsskador är dock den allvarligaste typen av skada en fotbollsspelare kan drabbas av (undantaget sådana som är livshotande, så klart), då den kräver längst återhämtning och rehabilitering, och dessutom kan resultera i en permanent skada i knät. I värsta fall kan man med andra ord bli tvungen att sluta spela fotboll.

football-1319608_960_720Man har också sett en trend i när skador är vanligast inom sporten. Generellt kan sägas att antalet skador per spelade matchtimmar ökar i relation till spelarnas ålder, ända tills de nått en ålder av 20-24 år. Då planar skadefrekvensen ut, och ligger på ungefär samma nivå oavsett hur mycket äldre spelarna blir. Man kan teoretisera kring att detta samband mellan skador och spelarnas ålder hänger ihop med hur aggressivt de spelar, liksom att de spelar på högre nivå ju äldre de blir. I genomsnitt sker 14-30 skador per 1 000 spelade matchtimmar.

För att undvika att drabbas av dessa skador finns det flera saker man kan göra. Dels bör man självklart alltid ha benskydd på sig när man tränar och spelar match – de är till för att skydda mot just de benskador som är så vanliga inom fotboll. Dels bör man se till att värma upp ordentligt inför varje träning och match, för att undvika sträckningar och andra skador som uppstår när kroppens muskler inte är förberedda för tyngre arbete. Om olyckan ändå skulle vara framme kan det vara en bra idé att kontakta en naprapat, för att få hjälp med diagnosticering och behandling av skadan, så att man kan komma tillbaka till planen så snart som möjligt.

Capitalize