Fotbollens historia  

Fotboll är en mycket gammal sport och det finns tecken på att sporten uppfanns för över tvåtusen år sedan. Många olika delar av världen har försökt ta åt sig äran för fotbollens uppkomst. Både det antika Grekland och Romarriket har hävdat att sporten först uppfanns där, men historiker är överens om att det antagligen var det antika Kina som gav upphov till sporten. På Fotbollssajten finns det grundläggande information om var och när fotbollen tros ha uppfunnits.

En variant av fotboll där spelarna var indelade i två lag, spelades av aztekerna under tidig medeltid. Spelet liknade den moderna fotbollen i det mesta, men hade religiösa undertoner. Ibland användes sporten vid religiösa ritualer och slutade med att det förlorande laget offrades till gudarna.

Riktigt så brutal var inte fotbollen i medeltidens England. Däremot saknade den de flesta regler vi har idag, vilket ledde till både svåra skador och dödsfall. Under medeltiden gällde det att transportera bollen från en viss plats till en annan. Det var alltså inte tal om några målburar eller målvakter, och oftast fanns heller inga regler om antalet spelande. Att hela byar var med och kämpade om bollen var inte alls ovanligt.

817px-1872_engl_v_scotland_ralstonSpeciellt vid den engelska varianten ledde fotbollsspelandet ofta till våldsamma incidenter och upplopp. Man hade problem med att kungens soldater försummade sin bågskytteträning, för att istället spela eller se på fotboll. Det ansågs vara så illa ställt med moralen att fotbollen faktiskt förbjöds av kung Edward III under 1365 – ett förbud som kung James I av Skottland också införde åttio år senare.

Länge ansågs de nuvarande sporterna rugby och fotboll vara samma sport. Utövarna av sporten började dock att utveckla egna regler, vilka kraftigt skiljde sig åt. Till exempel ville en del att man skulle få ta upp bollen med händerna, medan andra bara tyckte att man skulle få sparka den. Det skedde flera försök att förena de olika reglerna, men det blev snabbt uppenbart att detta var omöjligt. Under 1863 kom utövarna fram till att rugby och fotboll skulle räknas som olika sporter, och år 1869 bildades det första fotbollsförbundet. Sporten blev snabbt populär även utanför England, och redan 1904 bildades det internationella förbundet FIFA som bland annat anordnade den första världscupen i fotboll år 1930.

Vill man läsa mer om fotbollens moderna historia, kan man besöka History of Soccer.

Capitalize